Textbook

  1. J. Jedrzejczyk-Kubik, A. Pownuk, and J. Skrzypczyk,
    Selected Mathematical Problems with Exercises (in Polish),
    Publishing House of the Silesian University of Technology, ISBN 978-83-7335-578-1, Gliwice, Poland, 2010.
    http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/Matematyka-Wybrane-zagadnienia-z-cwiczeniami;s,karta,id,1018